Mổ nội soi một lỗ

Posted by: VietDH Comments: 0

Mổ nội soi sau phúc mạc lấy sỏi niệu quản, sỏi thận khi các phương pháp ít xâm hại khác không thực hiện được

     Mổ nội soi qua đường vào 1 lỗ lấy sỏi niệu quản – sỏi thận mới được thực hiện trong những năm gần đây

Chỉ định mổ nội soi

 • Sỏi niệu quản đoạn trên, kích thước >15mm
 • Sỏi bám dính gây ứ nước thận nhiều
 • Thất bại trong tán sỏi ngoài cơ thể và tán nội soi

Tiến hành mổ

 • Dụng cụ: SILS- port (Covidien-USA)

Ống soi 0 độ

 • Tiến hành mổ:
  • Mê NKQ, BN nằm nghiêng
  • tư thế mổ nội soi
  • Rạch da 2,5 cm, đường nách giữa, tạo khoang
  • Đặt SILS- port vào khoang sau phúc mạc
  •  Đặt SILS- port vào khoang sau phúc mạc
  • Áp lực CO2: 12-14 mmHg

Video mổ nội soi 1 lỗ:

KẾT LUẬN

 • Mổ nội soi lấy sỏi niệu quản đoan trên qua đường vào 1 lỗ:
  • An toàn
  • Hiệu quả
  • Thẩm mỹ

Xem thêm : Các bài viết về sỏi thận